בעצם כניסתך לאתר או המשך הגלישה בו הינך מסכים/ה לכל הדברים הבאים ומאשר/ת אותם:

כל המידע באתר לרבות המסמכים המצויים בו (להלן: "מידע" ו/או "תוכן") נועד להתרשמות כללית בלבד והוא אינו מהווה בשום צורה משום הצעה, עצה, המלצה או יעוץ. למעשה, המידע המקצועי שבאתר נועד לצורך חילופי רעיונות, הפריית הידע והעשרתו בין משפטנים ועורכי דין בלבד.

על אף השתדלותנו להחזיק מידע נכון, לא מן הנמנע כי עקב טעויות אנוש או שינוי בדינים החלים, המידע יהיה חסר, שגוי, בהקשר אחר ולא עדכני. לכן גם מסיבה זו, אין לעשות כל שימוש במידע זה. בכל מקרה ובכל אופן אין להסתמך על המידע באתר או לעשות בו כל שימוש.

כל הסתמכות על איזה מהמידע היא באחריותו הבלעדית של המסתמך. בשום מקרה, לא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד שיגרם, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או משימוש בו.

האתר כולל גם קישורים לאתרים אחרים שאינם בשליטתנו. יתכן כי אתרי צד ג' יציעו מידע, שירותים או מצרכים. אין לנו שליטה על טיבם, תוכנם או מהימנותם. עצם קיום הקישורים באתר או ההפניה לאלו לא מהווים המלצה או הצעה לעשות שימוש בהם, ולכן כל שימוש הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כל סכסוך הקשור במלואו או בחלקו לאתר ו/או לתוכנו יתברר בבתי המשפט במחוז חיפה בלבד.