לאדם הזכות לסרב או להתיר טיפול רפואי הגם שאינו בהכרה או שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו. זאת, באמצעות מסמך הנחיות רפואיות מקדימות או יפוי כח שנחתם מראש בפני עדים ובליווי של גורמי מקצוע רפואיים.


פרטי הנושא

תאריך:26/08/2017