טופס בקשה לפירוק חברה מרצון – "הצהרת כושר פרעון"

טופס בקשה לפירוק חברה מרצון – "הצהרת כושר פרעון"

הצהרת כושר פירעון הינה הטופס הראשון המוגש בתהליך פירוק החברה מרצון. מאחר שמדובר בפירוק רצוני, אין צורך לבקש רשות לפרק את החברה ולכן טופס זה אינו בקשה לפירוק חברה במובנה הרגיל אלא הצהרה על הכוונה. במילים אחרות, מדובר בתצהיר מאת בעלי החברה או מנהליה, על כושר החברה לפרוע את כל חובותיה בתוך תהליך הפירוק, וזאת…

Read More